2018-2019 IT Service Management, ABNAMRO Clearing Bank

ABNAMRO Clearing Bank verzorgt clearing, settlement en het risico management van beurstransacties over de hele wereld. 

 • Harmonisatie van Access Management processen met de regio’s in US en APAC, alsook met external service provider Cognizant.
 • Implementatie van Access Requests en User Access Reviews in ServiceNow.
 • Acceptant en intermediate voor Cognizant in de IAM-implementatie.
 • Opleveren van procesbeschrijvingen voor diverse ITIL processen.
 • Migratie van de centrale dagrapportages naar Cognizant.

2017-2018 IT Service Management, De Connectie

De Connectie is het shared services center voor de bedrijfsvoering activiteiten, waaronder ICT, voor Arnhem, Renkum en Rheden. 

 • Implementatie van een geharmoniseerd ITIL Change Management proces.
 • Operationele besturing als Change manager, inclusief een ICT en Business CAB.
 • Lead voor inrichting en implementatie van het IT Change Management proces in TOPdesk.

2008-2017 IT Service Management, projecten Achmea

 • Nieuwe diensten: Ontwerp en inrichting van Windows tablets voor Raad van Bestuur. Introductie van 6.000 USB-koppelstations voor laptops. 
 • Transities: Vervanging van 3.500 PKI-smartcards door Vasco tokens. Vervanging van 5.000 laptops en desktops. Transitie van de dienst werkplek naar een nieuwe External Service Provider. 
 • Uitfaseringen: Opheffen 3.000 ISDN/ADSL-lijnen thuis. 
 • Procesverbetering: Reductie van levertijd van thuiswerk-verbindingen van 1.600 contactcenteragents teruggebracht van 90+ naar 20 werkdagen. 
 • Procesverbetering: Reductie instroom van niet-standaard aanvragen, daling met 80%.
 • Procesverbetering: Incidentreductie dienst Telewerken in een taskforce met de IT Servicedesk. Daling aantal incidenten met 45%. 

1997-2008 Exact Consultancy en Projectmanagement

Ik heb in de keuken mogen kijken van meer dan 200 bedrijven en instellingen, van midden- en kleinbedrijf tot grote ondernemingen en in allerlei sectoren: Zakelijke dienstverlening, Groothandel, Horeca, Industrie,  Non-Profit, Zorg en Welzijn, Onderwijs en (Semi-)Overheid. Gedurende 11 jaar heb ik talloze succesvolle implementaties, migraties, conversies en procesverbeteringen doorgevoerd en begeleid.