Megatrends veranderen jouw markt

De wereld van (over)morgen zal niet dezelfde zijn als die van gisteren of vandaag. Zo blijven ouderen langer vitaal, wonen we anders samen, gebruiken we steeds meer technologie, leven we met meer culturen, denken we anders over milieu en besteden we onze vrije tijd anders. Kijk alleen maar hoe kinderen nu spelen, leren en communiceren, dat is écht anders dan je zelf deed!  Interessant zijn de rapportages van Centraal Bureau voor de Statistiek en Rabobank, waarin de megatrends in Nederland en wereldwijd worden benoemd. Elke organisatie moet haar producten en diensten dus continue aanpassen aan deze wijzigende klantbehoeften.

Anticiperen door IT Service Management

Dat vereist een zorgvuldige inzet van IT Service Management door wijziging van strategie, design, transitie naar operatie en continue verbetering van de ondersteunende IT-diensten. Zonder bijvoorbeeld toegesneden storage, deskundige medewerkers, applicaties, dataverbindingen, hardware en website zal jouw organisatie de strategische businessdoelstellingen niet halen. Alleen: de IT-lijnorganisatie heeft meestal de handen al vol aan de dagelijkse operatie! Dus worden veranderingen te traag, niet of niet volledig uitgevoerd.  En jouw organisatie verliest omzet, bespaart niet door een nieuwe technologie en krijgt klachten van ontevreden afnemers. Herkenbaar?

Ik help je graag!

Ik kan je helpen om de IT dienstverlening pro-actief aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Ik heb een ruime ervaring als IT Service Manager, Project Manager en Contract Manager en heb de afgelopen jaren zo’n 200 organisaties begeleid. Mijn kennis van ITILv3, Prince 2, Contract Management, Lean, Agile/Scrum en bedrijfskunde komt hierbij goed van pas en niet te vergeten … mijn gezonde verstand. Projecten waarin ik een operationele, sturende, adviserende of faciliterende rol kan spelen zijn:

  • Ontwikkelen van een nieuwe dienst als innovatieproject
  • Contracteren van een dienst met een interne- of externe service provider
  • De transitie van een bestaande naar een nieuwe dienst of service provider
  • Uitfasering van een bestaande dienst als lifecycleproject
  • Verbeteringen in regievoering en operationele ITIL-processen